Skip navigation

Browsing by Author Ковалевський, Валерій Михайлович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Алгоритми інформаційної технології для імітаційного моделювання та регулювання параметрів процесу переробки вторинного нафтового дистилятуКовалевський, Валерій Михайлович; Алєксєєнко, Світлана Юріївна
2011Комп'ютерні технології – 1. Програмування мовою СКовалевський, Валерій Михайлович; Коржик, Михайло Володимирович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хiмiчний
2015Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу «Прикладне програмне забезпечення – 2» для студентів напрямку підготовки «6.050202-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович
2017Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи кредитного модуля «Електричні елементи та пристрої автоматизації» навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації – 1» для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» по спеціалізації «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв»Ковалевський, Валерій Михайлович
2014Методичні вказівки до лабораторних робіт з кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу «Прикладне програмне забезпечення – 2» для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович
2013Методичні вказівки до лабораторних робіт з кредитного модуля «Програмування мовою С» курсу «Прикладне програмне забезпечення – 1» для студентів напрямку підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович
2017Методичні вказівки до практичних занять з кредитного модуля «Електричні системи керування» навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації – 2» для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» по спеціалізації «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв»Ковалевський, Валерій Михайлович
2015Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу «Прикладне програмне забезпечення-2» для студентів напрямку підготовки «6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною формою навчання»Ковалевський, Валерій Михайлович
2015Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля «Програмування мовою С» курсу «Прикладне програмне забезпечення-1» для студентів напрямку підготовки «6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною формою навчання»Ковалевський, Валерій Михайлович
2012Методичні вказівки з виконання контрольних робіт курсу «Комп'ютерні технології» до кредитних модулів: «Програмування мовою С» та «Візуальне програмування прикладних програм» з напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович; Фещенко, Роман Вікторович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хімічний
2012Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології–3 та 4» для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хiмiчний
2012Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Ковалевський, Валерій Михайлович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хiмiчний
2012Статичні характеристики і автоматизація технологічних процесів у виробництвах тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалівКовалевський, Валерій Михайлович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хімічний
2012Схема автоматизації технологічного процесу хімічного виробництваКовалевський, Валерій Михайлович; НТУУ «КПІ»; Інженерно-хімічний
2017Технології розробки програмного забезпечення. Завдання і алгоритми команд для практикуму з візуального програмування прикладних програм в C++ BuilderКовалевський, Валерій Михайлович
2018Технології розробки програмного забезпечення. Практикум по використанню компоненти MainMenu і обробки подій мишки в C++ Builder при візуальному програмуванні прикладної програми до мнемосхеми технологічного процесу з хімічного виробництваКовалевський, Валерій Михайлович