Skip navigation

Browsing by Author Стенін, О. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Fuel-optimal control of system with delayStenin, A. A.; Ignatenko, V. N.; Nikulina, E. E.; Gay, I. S.; Lemeshko, D. A.; Стенін, О. А.; Ігнатенко, В. М.; Нікуліна, Є. Є.; Гай, І. С.; Лемешко, Д. А.; Стенин, А. А.; Игнатенко, В. Н.; Никулина, Е. Е.; Гай, И. С.; Лемешко, Д. А.
2014Адаптивная параметрическая сплайн-идентификация линейных нестационарных системСтенин, А. А.; Мелкумян, Е. Ю.; Писаренко, Ю. В.; Солдатова, М. А.; Стенін, О. А.; Мелкумян, К. Ю.; Писаренко, Ю. В.; Солдатова, М. А.; Stenin, A.; Melkumian, K.; Pisarenko, J.; Soldatova, M.
2007Анализ и постановка задач исследования проблемы идентификации быстрых процессовСтенин, А. А.; Волкова, А. А.; Мошковский, Д. Ю.; Ланкин, Ю. Н.; Стенін, О. А.; Волкова, О. А.; Мошковський, Д. Ю.; Ланкін, Ю. М.; Stenin, A. A.; Volkova, A. A.; Moshkovsky, D. J.; Lankin, Y. N.
2011Використання CALS-технологій в сучасній промисловостіСтенін, О. А.; Лапковський, С. В.; Солдатова, М. О.; Stenin, A. A.; Lapkovsky, S. V.; Soldatova, M. A.; Стенин, А. А.; Лапковский, С. В.; Солдатова, М. А.
2010Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крізному паралельному циклі підготовки виробництваСтенін, О. А.; Лапковський, С. В.; Солдатова, М. О.; Stenin, A. A.; Lapkovsky, S. V.; Soldatova, M. A.; Стенин, А. А.; Лапковский, С. В.; Солдатова, М. А.
2010Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру данихСтенін, О. А.; Тимошин, Ю. А.; Ярченко, В. П.; Шуст, С. О.; Stenin, A. A.; Timoshin, Yu. A.; Yarchenko, V. P.; Shust, S. O.; Стенин, А. А.; Тимошин, Ю. А.; Ярченко, В. П.; Шуст, С. О.
2012Метод фиктивной координаты в задачах оптимального управления системами с последействиемСтенин, А. А.; Пасько, В. П.; Хоменко, П. С.; Стенін, О. А.; Пасько, В. П.; Хоменко, П. С.; Stenin, A. A.; Pasko, V. P.; Khomenko, P. S.
2007Методы трансформирования математических моделей технологических процессов и объектов движенияСтенин, А. А.; Омельченко, А. О.; Романова, Т. В.; Солдатова, М. А.; Стенін, О. А.; Омельченко, О. О.; Романова, Т. В.; Солдатова, М. О.; Stenin, A. A.; Omelchenko, A. O.; Romanova, T. V.; Soldatova, M. A.
2006Модели и целевые показатели учебного процесса в автоматизированных обучающих системахСтенин, А. А.; Тимошин, Ю. А.; Домаскина, Н. И.; Шалабай, И. П.; Стенін, О. А.; Тімошин, Ю. А.; Домаскіна, Н. І.; Шалабай, І. П.; Stenin, O. A.; Timoshin, Yu. A; Domaskina, N. I.; Shalabai, I. P.
2010Модель обучаемого в аспекте бихевиористической теорииКурбанов, В. В.; Польшакова, О. М.; Стенин, А. А.; Курбанов, В. В.; Польшакова, О. М.; Стенін, О. А.; Kurbanov, V. V.; Polshakova, O. М.; Stenin, A. A.
2012О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информацииСтенин, А. А.; Тимошин, Ю. А.; Галаган, В. Г.; Ярченко, В. П.; Стенін, О. А.; Тимошин, Ю. А.; Галаган, В. Г.; Ярченко, В. П.; Stenin, A. A.; Timoshyn, Y. A.; Galagan, V. G.; Yarchenko, V. P.
2006Обґрунтування методу синергетичної SL-апроксимації в задачі оптимізаційного моделювання процесів розвитку багатовимірних складних системСтенін, О. А.; Шевченко, В. Л.; Мелкумян, К. Ю.; Пасько, В. П.; Stenin, O. A.; Shevchenko, V. L.; Melkumyan, K. Yu.; Pasko, V. P.
2006Оптимальне за витратами палива програмне керування системами з транспортним запізнюваннямЗеленський, К. Х.; Ігнатенко, В. М.; Стенін, О. А.; Zelensky, K. Ch.; Ignatenko, V. M.; Stenin, O. A.
2014Построение и анализ систем интернет голосования и регистрацииСтенин, А. А.; Пасько, В. П.; Губский, А. Н.; Каурковская, М. А.; Стенін, О. А.; Пасько, В. П.; Губський, А. Н.; Каурковська, М. О.; Stenin, O. A.; Pasko, V. P.; Gubskyi, A. N.; Kaurkovska, M. O.
2013Прикладная виртуальная машинаСтенин, А. А.; Тимошин, Ю. А.; Шемсединов, Т. Г.; Маленко, Н. В.; Стенін, О. А.; Тимошин, Ю. А.; Шемседінов, Т. Г.; Маленко, М. В.; Stenin, A. A.; Timoshin, Y. A.; Shemsedinov, T. G.; Malenko, N. V.
2013Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацієюСтенін, О. А.; Stenin, Alexandr A.; Стенин, А. А.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; Кафедра технічної кібернетики
2012Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівніСтенін, О. А.; Stenin, Alexander A.; Стенин, А. А.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; Науково-дослідний інститут системних технологій
2016Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктівСтенін, О. А.; Stenin, Alexandr A.; Стенин, А. А.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; НДІ системних технологій
2011Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web-застосуваньСтенін, О. А.; Stenin, Oleksandr A.; Стенин, А. А.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Факультет інформатики та обчислювальної техніки; Кафедра технічної кібернетики
2009Розробка фізичних і логічних метрик для задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру данихСтенін, О. А.; Тимошин, Ю. А.; Шемседінов, Т. Г.; Шуст, С. О.; Stenin, A. A.; Timoshin, Yu. A.; Shemsedinov, T. G.; Shust, S. A.; Стенин, А. А.; Тимошин, Ю. А.; Шемсединов, Т. Г.; Шуст, С. А.