Skip navigation

Browsing by Author Струтинський, В. Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Вплив гіроскопічних моментів на обертові деталі шпиндельного вузла верстата паралельної кінематикиСтрутинський, В. Б.; Юрчишин, О. Я.; Рудаков, В. А.; Strutins'kij, V.; Jurchishin, O.; Rudakov, V.
2011Диференціальні параметри поля просторового прецесійного переміщення пружної осі шпинделяСтрутинський, В. Б.; Федориненко, Д. Ю.
2014Коливальні процеси у багатокоординатних верстатах паралельної кінематики, обумовлені гіроскопічними моментами, які діють на шпиндельСтрутинський, В. Б.; Дрозденко, В. М.; Юрчишин, О. Я.; Strutins'kij, V.; Drozdenko, V.; Jurchishin, O.
2012Комплексні методи механічної обробки деталей, що реалізують особливості динаміки технологічної системи верстатаСтрутинський, В. Б.; Покінтелиця, М. І.; Strutinskiy V.; Pokintelicya М.
2015Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» технічного спрямуванняСтрутинський, В. Б.; Кравець, О. М.; Сідорко, В. І.; Юрчишин, О. Я.
2013Наукові основи комплексної термофрикційної та механічної обробки деталей, які враховують коливання в технологічній системі верстатаСтрутинський, В. Б.; Покінтелиця, Микола Іванович; Севастопольський національний технічний університет; -; технології машинобудування
2008Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних системСтрутинський, В. Б.; Веселовська, Н. Р.; Зелінська, О. В.; Strutynskyi, V. B.; Veselovska, N. R.; Zelinska, O. V.
2012Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництваСтрутинський, В. Б.; Гуржій, А. А.; Strutynskyi, V. B.; Hurzhii, A. A.
2012Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатівСтрутинський, В. Б.; Strutinsky, V.; Струтинский, В. Б.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Механіко-машинобудівний інститут; Кафедра конструювання верстатів та машин
2015Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування. Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталейСтрутинський, В. Б.; Strutinsky, V. B.; Струтинский, В. Б.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Механіко-машинобудівний інститут; конструювання верстатів і машин
2010Статистичні характеристики вібраційного поля переміщень осі шпинделя на гідростатичних опорахСтрутинський, В. Б.; Федориненко, Д. Ю.
2009Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структуриСтрутинський, В. Б.; Кириченко, А. М.
2015Формоутворення криволінійних поверхонь на верстатах з паралельними кінематичними структурамиСтрутинський, В. Б.; Гуржій, Андрій Андрійович; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Механіко-машинобудівний інститут; конструювання верстатів і машин