Skip navigation

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв : [107] Community home page

Browse

Collections in this community

Довідкові матеріали [0]

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [0]

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації [76]

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які розроблено в НТУУ "КПІ".

Монографії [5]

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації [0]

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін [1]

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [17]

У колекції розміщено підручники, навчальні посібники та практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті [0]

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в решту визначених колекцій.