Skip navigation

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв : [121] Community home page

Browse

Collections in this community

Автореферати [3]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР [2]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи [0]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації [3]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали [0]

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Магістерські роботи [11]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [0]

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації [76]

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які розроблено в НТУУ "КПІ".

Монографії [7]

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації [0]

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін [1]

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [18]

У колекції розміщено підручники, навчальні посібники та практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті [0]

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в решту визначених колекцій.