Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1000
Title: Деталі машин. Енерго-кінематичний розрахунок приводу
Keywords: деталі машин
силовий розрахунок приводу
кінематичний розрахунок приводу
індивідуальний привод
груповий привод
Issue Date: 2011
Citation: Деталі машин. Енерго-кінематичний розрахунок приводу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і курсового проекту для бакалаврів галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка» напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальності 6.05050204 «Обробка металів за спецтехнологіями») і 6.050504 «Зварювання» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Полешко. – Електронні текстові дані (1 файл: 348 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: У методичних вказівках розглянуто методики вибору електродвигуна, кінематичного і силового розрахунку електромагнітного приводу загального призначення. Вирішення вказаних задач дозволяє отримати вихідні дані для подальших розрахунків механічних передач і інших деталей та вузлів, що входять до складу привода. Наведений аналіз характеристик вказаних об’єктів, надані необхідні для їхнього визначення довідкові матеріали. Викладення методик розрахунків проілюстроване прикладами розрахунків приводів машин. При підготовці методичних рекомендацій враховані сучасні стандарти, які використовуються в даній області знань.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1000
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-325.pdf
  Restricted Access
348.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.