Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1007
Title: Збірник конкурсних задач з опору матеріалів
Authors: Заховайко, Олександр Панасович
Колодежний, Валерій Ананійович
Трубачев, Сергій Іванович
НТУУ «КПІ»
Механiко-машинобудiвний інститут
Keywords: напруження
деформація
плоскі перерізи
статично невизначувані системи
складний опір
динамічні задачі
опір матеріалів
задачі
Issue Date: 2011
Citation: Збірник конкурсних задач з опору матеріалів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Заховайко, В. А. Колодежний, С. І. Трубачев. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: До збірника увійшли задачі підвищеної складності, які у різні роки пропонувались в якості конкурсних завдань міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських олімпіад з опору матеріалів. Використані задачі з класичних збірників задач з курсу «Опір матеріалів» за редакцією В. К. Качуріна, А. А. Уманського та ін. Всі задачі супроводжуються детальними коментарями та розв'язками. Опрацювання приведених розв’язків допоможе студентам більш глибоко і всебічно вивчити дисципліну «Опір матеріалів». Даний збірник задач стане в пригоді студентам у їх підготовці до університетських, всеукраїнських та міжнародних олімпіад з опору матеріалів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1007
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-365.pdf
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.