Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1008
Title: Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем
Authors: Ремізов, Геннадій Олександрович
Готвянський, Юрій Якович
Корнєва, Юлія Юріївна
Keywords: плазмово-дугові печі
вогнетривка футерівка
типи плавильних печей
плавильні печі
плазмово-дугові печі
вакуумно-індукційні печі
печі з керамічним тиглем
печі постійного струму
Issue Date: 2011
Citation: Ремізов, Г. О. Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія» та 6.050402 «Ливарне виробництво» / Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Ю. Ю. Корнєва ; відпов. ред. К. В. Михалєнков ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 8,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1008
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-369.doc
  Restricted Access
8.3 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.