Skip navigation

Кафедра видавничої справи та редагування : [72] Community home page

У фонді розміщено матеріали професорсько-викладацького складу, працівників, студентів, аспірантів та докторантів кафедри. Доступ до повних текстів матеріалів цього фонду - вільний, якщо інше не обумовлено на рівні окремого примірника.

Browse

Collections in this community

Автореферати [0]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР [0]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Дисертації [0]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали [1]

У зібранні розміщено словники, довідники тощо, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Матеріали конференцій, семінарів і т.і. [8]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Методичні посібники та рекомендації [24]

У зібранні розміщено методичні посібники та рекомендації, укладачами яких є викладачі кафедри.

Монографії [2]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Презентації [0]

У зібранні розміщено матеріали, створені у форматі ppt.

Програми дисциплін [0]

У зібранні розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [3]

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми та матеріали до курсів лекцій, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Статті [34]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації в наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У зібраннії розміщено матеріали, які не належать до зазначених зібрань.