Skip navigation

Кафедра видавничої справи та редагування : [72] Community home page

Доступ до повних текстів матеріалів цього фонду - вільний в мережі інтернет, якщо інше не обумовлено на рівні окремого примірника.

Browse

Collections in this community

Автореферати [0]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дисертації [0]

У зібранні розміщено дисертації, захищені в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Довідкові матеріали [1]

У зібранні розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Звіти про НДР [0]

У зібранні розміщено звіти про науково-дослідні роботи, які виконані в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [8]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації [24]

У зібранні розміщено методичні посібники та рекомендації, укладачами яких є викладачі кафедри.

Монографії [2]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації [0]

У зібраннї розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін [0]

У зібранні розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [3]

У зібраннії розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми та матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті [34]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У зібраннії розміщено матеріали, які не належать до зазначених вище зібрань.