Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10342
Title: Основи педагогіки
Keywords: педагогіка
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Основи педагогіки [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів факультету соціології і права, напряму підготовки 6.030101 «Соціологія» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. В. Пузирьов, О. А. Стовбун. – Електронні текстові дані (1 файл: 174 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 54 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10342
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_pedagogiki.docx
  Restricted Access
174.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.