Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1053
Title: Теорія електропривода – 2
Authors: Колесніченко, Сергій Петрович
Димко, Сергій Сергійович
Keywords: електропривод
Issue Date: 2011
Citation: Теорія електропривода – 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. П. Колесніченко, С. С. Димко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Мета лабораторних робіт – закріпити знання з енергетики перехідних процесів електропривода, отримати навички дослідження динамічних режимів електропривода, експерементального визначення параметрів електропривода, обробки та узагальнення отриманих результатів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1053
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-555.doc
  Restricted Access
3.2 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.