Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 36 : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Спрямовані відгалужувачі-з’єднувачіАнтипенко, Р. В.; Кирпатенко, І. М.; Литвиненко, О. О.; Руденко, H. M.; Фееіч, B. П.; Antipenko, R. V; Kirpatenko, I.; Litvinenko, О.; Fesich, V. P.; Rudenko, N. N.
2008Радиоконтакт с внеземными цивилизациямиМазор, Ю. Л.; Mazor, Yu. L.; Мазор, Ю. Л.
2008Аналіз технічних характеристик GPS модулів провідних світових виробниківМрачковський, О. Д.; Голуб, M. A.; Mratchkovsky, O. D.; Golub, M. A.; Мрачковский, О. Д.; Голуб, М. А.
2008Курс «Ергономіка тa дизайн радіоелектронної апаратури» - складова дидактичного комплексу підготовки студентів-радіоконструкторівГнітецька, T. B.; Гнітецька, Г. О.; Мурашко, А. В.; Шушунов, І. B.; Dniteckaya, Т. V.; Gniteckaya, G. E.; Myrashko, А.; Shyshynov, I. V.; Гнитецкая, Т. В.; Гнитецкая, Г. Е.; Мурашко, A. J.; Шушунов, И. В.
2008Методологічні аспекти тлумачення феномену дифракції світлаДем’яненко, П. О.; Зіньковський, Ю. Ф.; Demjanenko, G. A.; Zinkovskiy, J. F.; Демяненко, П. А.; Зиньковский, Ю. Ф.
2008Компетентність фахівця - актуальна категорія вищої технічної освітиЗіньковський, Ю. Ф.; Мірських, Г. О.; Zinkovskiy, J. F.; Mirskikh, G. A.; Зиньковский, Ю. Ф.; Мирских, Г. А.
2008Деякі аспекти підготовки фахівців з радіотехніки в сучасних умовахПравда, В. І.; Дмитрук, В. О.; Дяченко, С. М.; Смірнов, В. П.; Pravda, V. I.; Dmitruk, V. A.; Djachenko, S. M.; Smymov, V. P.; Правда, В. И.; Дмитрук, В. А.; Дяченко, С. М.; Смирнов, B. П.
2008Експериментальне дослідження характеристик цифрового фотоплетизмографічного сенсораМосійчук, В. С.; Шарпан, О. Б.; Mosiychuk, V. S.; Sharpan, 0. В.; Мосийчук, B. C.; Шарпан, О. Б.
2008Дослідження опору біологічно активної точки на постійному тa змінному струміПерегудов, C. M.; Пустова, С. В.; Яненко, О. П.; Peregudov, S. V.; Pustova, S. V.; Yanenko, О. Р.; Перегудов, C .M.; Пустова, С. В.; Яненко, О. П.
2008Особливості тa використання терагерцових хвиль в біології тa медициніМельник, Є. Т.; Яненко, О. Л.; Melnik, Е. Т.; Yanenko, A. F.; Мельник, E. T.; Яненко, А. Ф.
2008Класифікація стану судинної системи за графоелементами пульсової хвиліРибін, О. І.; Ніжебецька, Ю. Х.; Пляцко, Н. C.; Nizhebetska, Y. Kh.; Plyatsko, N. S.; Rybin, A. I.; Нижебецкая, Ю. Х.; Пляцко, Н. С.; Рыбин, А. И.
2008Моделювання мікросмужкового аналога фотонного кристалаНазарько, А. І.; Тимофеева, Ю. Ф.; Нелін, Є. А.; Іванов, О. М.; Nazarko, А. І.; Timofeey, J. F.; Nelin, Е. А.; Ivanov, О. М.; Назарько, А. И.; Тимофеев, Ю. Ф.; Нелин, Е. А.; Иванов, А. М.
2008Однобар’єрні кристалоподібні структуриНелін, Є. А.; Сергієнко, О. В.; Nelin, Е.А.; Sergiyenko, A. V.; Нелин, Е. А.; Сергиенко, А. В.
2008Інженерна методика розрахунку ємнісного нaкопичувача радіоелектронних засобівЗінькоеський, Ю. Ф.; Смолянінов, В. Г.; Біденко, В. А.; Zinkovskiy, Y. F.; Smolyaninov, V.; Bidenko, V.; Зиньковский, Ю. Ф.; Смолянинов, В. Г; Биденко, B. A.
2008Організація життєвого циклу радіоелектронних засобів з урахуванням системи діагностуванняМірських, Г. О.; Могильний, С. Б.; Уткін, Д. М.; Mirskikh, G. A.; Mogylnyi, S. B.; Utkin, D. N.; Мирских, Г. А.; Могильный, С. Б.; Уткин, Д. Н.
2008Малошумлячий ситезатор частоти діапазону 12 ГГц для приймач-передавача фазоманіпульованих сигналівЦвелих, І. С.; Омеляненко, М. Ю.; Коцержинсъкий, Б. О.; Tsvelykh, I.S.; Omeljanenko, M. Yu.; Kotsergunskiy, В. А.; Цвелых, И. С.; Омеляненко, М. Ю.; Коцержинский, Б. А.
2008Аналіз теплового режиму лaвинно-пpoлітних діодів в генераторах міліметрового діапазону довжин хвиль що працюють в імпульсному режиміГуцул, А. В.; Зоренко, О. В.; Gutsul, A. V.; Zorenko, O. V.; Гуцул, А. В.; Зоренко, А. В.
2008Аналіз антени Вівaльді тa малоелементних антенних решіток на їх основіДубровка, Ф. Ф.; Сушко, O. Ю.; Dubrovka, F. F.; Sushko, F. J.; Дубровка, Ф. Ф.; Сушко, А. Ю.
2008Малогабаритний перехід з прямокутного хвилеводу на мікросмужкову лініюЄжов, О. В.; Омеляненко, М. Ю.; Правда, В. І.; Ezov, А. V.; Omeljanenko, М. J.; Pravda, V. I.; Ежов, А. В.; Омеляненко, М. Ю.; Правда, В. И.
2008Моделювання поля антенної решітки на циліндричних діелектричних резонаторахТрубін, О. O.; Трубаров, І. В.; Trubin, A. A.; Trubarov, I. V.; Трубин, А. А.; Трубаров, И. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34