Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1106
Title: Теоретична механіка. Кінетика і аналітична механіка
Keywords: кінетика
метод кінетостатики
теорія можливих переміщень
рівняння Лагранжа
Issue Date: 2011
Citation: Теоретична механіка. Кінетика і аналітична механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів міжвузівського медико-інженерного факультету (кредитний модуль НФ-07/2) / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Конспект лекцій з теоретичної механіки «Кінетика і аналітична механіка» (кредитний модуль НФ-07/2) є лекційним матеріалом, що викладається у третьому навчальному семестрі. Перелік розділів та тем, а також їх теоретичне наповнення відповідають робочій навчальній програмі дисципліни.Основна мета вивчення курсу теоретичної механіки – набуття навичок самостійної схематизації механічних явищ і складання для конкретних фізичних задач відповідних математичних моделей. Найголовнішим при цьому є засвоєння теоретичного матеріалу, що викладається на лекціях. Саме цей матеріал і запропонований у даному виданні. Наявність такого конспекту лекцій є дуже важливою під час самостійної роботи студентів, маючи на меті більш якісне засвоєння планового лекційного матеріалу.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1106
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-222-1.pdf
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.