Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11099
Title: Технічна механіка
Authors: Савін, Віктор Гурійович
Штефан, Наталія Іллівна
Гнатейко, Нонна Валентинівна
Юдін, Олег Миколайович
Keywords: технічна механіка
статика твердого тіла
кінематика
динаміка
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Технічна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів факультету електроенерготехніки та автоматики / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 86 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11099
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_DKR.pdf
  Restricted Access
7.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.