Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11100
Title: Теоретична механіка
Keywords: статика твердого тіла
кінематика
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теоретична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з кредитного модуля «Статика. Кінематика» для студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, В. М. Федоров, Н. В. Гнатейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,57 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11100
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_RGR.pdf
  Restricted Access
6.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.