Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/114
Title: Безпека життєдіяльності
Authors: Демиденко, Григорій Петрович
Прилепський, Владислав Михайлович
П'ятова, Анжела В'ячеславівна
Міхєєв, Юрій Васильович
Святовець, Павло Ахтистович
Землянська, Олена Василівна
НТУУ «КПІ»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: безпека життєдіяльності
Issue Date: 2007
Citation: Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. П. Демиденко, В. М. Прилепський, А. В. П'ятова та ін. - Електронні текстові дані (1 файл: 5,9 Мбайт). - К. : НТУУ «КПІ», 2007. - Назва з екрана.
Abstract: Тематика та зміст практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» спрямовані на формування у студентів знань, умінь і навичок із вирішення зазначених питань цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха чи застосування сучасної зброї. Навчальний матеріал, методики та приклади до розв'язання типових задач, значна кількість варіантів вихідних даних до них дозволяють самостійно виконувати індивідуальні завдання при відпрацюванні відповідних тем програми навчальної дисципліни.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/114
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demidenko_metod.pdf
  Restricted Access
5.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.