Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11486
Title: Спеціальні розділи теорії електричних кіл
Authors: Артеменко, Михайло Юхимович
Дрозденко, Катерина Сергіївна
Keywords: теорія електричних кіл
курсова робота
структура пояснювальної записки
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Спеціальні розділи теорії електричних кіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах» для студентів напряму підготовки 6.050803 «Акустотехніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. Ю. Артеменко, К. С. Дрозденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 338 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11486
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spets_rozdily_elektr_kil.pdf
  Restricted Access
338.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.