Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11553
Title: Web-орієнтовані інформаційні системи
Keywords: веб-програмування
веб-контент
об’єктна модель CMS
ієрархія контенту в CMS
Drupal
Joomla
Wordpress
Plone
Moodle
aTutor
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Web-орієнтовані інформаційні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / С. В. Титенко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,51 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 51 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11553
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veb_program_Tytenko_PRINT.pdf
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.