Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
Title: Управління проектами
Keywords: управління проектами
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,31 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_lab_UP_2015.doc
  Restricted Access
2.37 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.