Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11811
Title: Розрахунок конвективних поверхонь нагріву
Keywords: тепловий розрахунк
конвективні поверхоні нагріву
розрахунок фестону
котельний пучок
схема пароперегрівача
водяний економайзер
повітропідігрівник
економайзер
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Розрахунок конвективних поверхонь нагріву [Електронний ресурс] : методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Туз, В. І. Мариненко, О. О. Васечко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,15 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 40 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11811
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrax_poverxon_nagrivu.pdf
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.