Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11963
Title: Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів Видавничо-поліграфічного інституту до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. І. Антоненко, Н. В. Чіжова. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11963
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ Антоненко_Чіжова_ККР_ВПІ 5 курс.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.