Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11964
Title: Іноземна мова
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Іноземна мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ІІ курсу Інституту прикладного системного аналізу до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. О. Гайденко. – Електронні текстові данні (1 файл: 349 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 62 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11964
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_Гайденко_ККР_ ІПСА_2 курс.pdf
  Restricted Access
349.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.