Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1200
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії». Частина 1: «Основи управління»
Keywords: інтелектуальна власність
управління інтелектуальною власністю
Issue Date: 2011
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії». Частина 1: «Основи управління» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 278 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні рекомендації можуть бути корисні для аспірантів, викладачів та науковців, що підвищують свою кваліфікацію в сфері охорони прав інтелектуальної власності.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1200
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chikin_sv_upr_1.pdf
  Restricted Access
278.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.