Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12040
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗагородній, В. В.-
dc.date.accessioned2015-07-14T13:14:00Z-
dc.date.available2015-07-14T13:14:00Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЗагородній, В. В. Симетрія у фізиці [Електронне видання] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.040204 «Прикладна фізика» / В. В. Загородній, НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 3,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 250 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/12040-
dc.descriptionПовний текст документа доступний лише в локальній мережі університетуuk
dc.language.isoukuk
dc.subjectфізикаuk
dc.subjectабстрактна теорія групuk
dc.subjectтеорія представлення скінченних групuk
dc.subjectточкові групиuk
dc.subjectквантова механікаuk
dc.subjectкристалографічні просторові групиuk
dc.titleСиметрія у фізиціuk
dc.typeBookuk
dc.audience.speciality6.040204 «Прикладна фізика»uk
dc.format.page250 c.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc53.01+539+ 512.547.21uk
dc.description.abstractukВідповідно до навчальної програми курсу викладаються базові принципи та поняття, необхідні для засвоєння математичного апарату симетрії – теорії груп. Послідовно розглядаються абстракті групи, групові співвідношення, групова алгебра. Теорія представлень дається в загальному вигляді у скінченновимірних лінійних просторах із скалярнім добутком. Розглядаються: основні леми і теореми стосовно звідних і незвідних унітарних представлень, теорія характерів, прямий добуток груп і представлень груп. Для точкових та просторових груп описуються принципи їх будови. Розглядаються застосування теоретико-групових методів у квантовій механіці, описі зонної структури твердого тіла та ін. Для студентів фізико-технічних спеціальностей і напрямків підготовки «прикладна фізика» та інших фізичних спеціальностей.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Symmetry in Physics.pdf
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.