Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12040
Title: Симетрія у фізиці
Authors: Загородній, В. В.
Keywords: фізика
абстрактна теорія груп
теорія представлення скінченних груп
точкові групи
квантова механіка
кристалографічні просторові групи
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Загородній, В. В. Симетрія у фізиці [Електронне видання] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.040204 «Прикладна фізика» / В. В. Загородній, НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 3,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 250 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12040
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Symmetry in Physics.pdf
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.