Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1207
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» Частина 4а: «Управління об'єктами права інтелектуальної власності. Призначення ОПІВ та принципи управління ними. Управління ОПІВ на стадії розробки інноваційної продукції»
Authors: Чікін, С. В.
НТУУ «КПІ»
Механiко-машинобудiвний iнститут
Keywords: інтелектуальна власність
об’єкти права інтелектуальної власності
Issue Date: 2011
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» Частина 4а: «Управління об'єктами права інтелектуальної власності. Призначення ОПІВ та принципи управління ними. Управління ОПІВ на стадії розробки інноваційної продукції» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 526 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні рекомендації можуть бути корисні для аспірантів, викладачів та науковців, що підвищують свою кваліфікацію в сфері охорони прав інтелектуальної власності.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1207
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chikin_sv_upr_4а.pdf
  Restricted Access
526.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.