Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГавриш, Анатолій Павлович-
dc.contributor.authorКиричок, Петро Олексійович-
dc.contributor.authorРоїк, Тетяна Анатоліївна-
dc.contributor.authorЗоренко, Оксана Володимирівна-
dc.contributor.authorХлус, Олена Сергіївна-
dc.contributor.authorHavrysh, Anatolii Pavlovych-
dc.contributor.authorKyrychok, Petro Oleksiiovych-
dc.contributor.authorRoik, Tetiana Anatoliivna-
dc.contributor.authorZorenko, Oksana Volodymyrivna-
dc.contributor.authorKhlus, Olena Serhiivna-
dc.contributor.authorГавриш, Анатолий Павлович-
dc.contributor.authorКиричек, Петр Алексеевич-
dc.contributor.authorРоик, Татьяна Анатольевна-
dc.contributor.authorЗоренко, Оксана Владимировна-
dc.contributor.authorХлус, Елена Сергеевна-
dc.date.accessioned2015-07-23T16:12:35Z-
dc.date.available2015-07-23T16:12:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationШвидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської техніки / А. П. Гавриш, П. О. Киричок, Т. А. Роїк, О. В. Зоренко, О. С. Хлус // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 2(48). – С. 15–37. – Бібліогр.: 27 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/12115-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнові композитні матеріалиuk
dc.subjectшліфувальні відходиuk
dc.subjectдеталі тертяuk
dc.subjectінструментuk
dc.subjectшорсткість поверхніuk
dc.subjectпараметри продуктивності технологічного процесуuk
dc.subjectвисокошвидкісне шліфуванняuk
dc.subjectельборові кругиuk
dc.subjectтехнологічні рекомендаціїuk
dc.subjectnew composite materialsuk
dc.subjectgrinding wastesuk
dc.subjectfriction partsuk
dc.subjecttoolsuk
dc.subjectsurface roughnessuk
dc.subjectparameters of process performanceuk
dc.subjecthigh-speed grindinguk
dc.subjectelbor circlesuk
dc.subjecttechnological recommendationsuk
dc.subjectновые композитные материалыuk
dc.subjectшлифовальные отходыuk
dc.subjectдетали тренияuk
dc.subjectинструментuk
dc.subjectшероховатость поверхностиuk
dc.subjectпараметры производительности технологического процессаuk
dc.subjectвысокоскоростное шлифованиеuk
dc.subjectэльборовые кругиuk
dc.subjectтехнологические рекомендацииuk
dc.titleШвидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської технікиuk
dc.title.alternativeHigh-speed grinding of friction of composites for details printing technologyuk
dc.title.alternativeСкоростное шлифование высоколегированных композитов для деталей трения печатной техникиuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 15-37uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameТехнологія і техніка друкарства: збірник наукових працьuk
dc.subject.udc621.822.1:621.7.09uk
dc.description.abstractukУ статті наведено результати експериментального дослідження процесів швидкісного шліфування поверхонь деталей тертя з високолегованих композитів для друкарської техніки. Вперше у науковій та технологічній практиці досліджено технологічні процеси швидкісного ельборового шліфування нових високолегованих композиційних сплавів на основі інструментальних сталей та шліфувальних відходів кольорових сплавів з нікелю та алюмінію. Показано, що основні закономірності швидкісного ельборового шліфування високолегованих композитів з шламових відходів інструментальних сталей, нікелевих та алюмінієвих матеріалів співпадають з фундаментальними основами теорії шліфування матеріалів. Доведено, що на параметри якості поверхні Rа та параметр продуктивності швидкісного шліфування нових зносостійких високолегованих композитів суттєво впливають зернистість, матеріал зв’язки ельборового кругу та режимів різання при шліфуванні. Найкращі показники параметра Ra, які задовольняють високі вимоги до робочих поверхонь деталей тертя, забезпечують шліфувальні круги з ельбору ЛО зернистістю 14-28 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці та регламентовані режими різання. Показано переваги обробки поверхонь ельборовими кругами. Розроблено рекомендації з вибору режимів різання для швидкісного ельборового шліфування деталей тертя різного технологічного призначення, що виготовляються з нових високолегованих композиційних сплавів на основі шліфувальних відходів інструментальних сталей, нікелю та алюмінію і, які забезпечують вимоги отримання необхідних параметрів шорсткості поверхні та продуктивності технологічних процесів.uk
dc.description.abstractenThe results of experimental study of high-speed grinding surfaces processes of friction parts made from high friction composites for printing equipment are presented in the article. Processes of high-speed elbor grinding of new high-composite-based alloys and tool steel and grinding waste of nonferrous alloys of nickel and aluminum were investigated for the first time in the scientific and technological practices. It have been shown that the basic regularities of high-speed elbor grinding of high-composites from sludge waste of tool steels, nickel and aluminum matrials coincide with the fundamentals of grinding materials theory. It was proved that the granularity, material of elbor circle bunch and grinding cutting conditions affect on the surface parameter Ra quality and on the processing performance parameters of high-speed grinding of new wear-resistant high-composites. Elbor grinding wheels whit granularity 14-28 microns on bakelitno-regulated rubber bond and cutting conditions provide the best performances of parameter Ra, which satisfy the high demands to the working surfaces of friction parts. The advantages of surface treatment by elbor wheels have been shown. It was developed the recommendations on the choice of cutting conditions for elbor high-speed grinding of friction parts for various technological purposes, which are made from new heavily doped composite alloys which are based on the grinding waste of tool steels, nickel and aluminum. This materials provide the necessary requirements of surface roughness and productivity processes.uk
dc.description.abstractruВ статье приведены результаты экспериментального исследования процессов скоростного шлифования поверхностей деталей трения из высоколегированных композитов для полиграфической техники. Впервые в научной и технологической практике исследовано технологические процессы скоростного эльборового шлифования новых высоколегированных композитных сплавов на основе инструментальных сталей и шлифовальных отходов цветных сплавов из никеля и алюминия. Показано, что основные закономерности скоростного эльборового шлифования высоколегированных композитов из шламовых отходов инструментальных сталей, никелевых и алюминиевых материалов совпадают с фундаментальными основами теории шлифования материалов. Доказано, что на параметр качества поверхности обработки Ra и параметры производительности скоростного шлифования новых износостойких высоколегированных композитов существенно влияют зернистость, материал связки эльборового круга и режимы резания при шлифовании. Наилучшие показатели параметра Ra, которые удовлетворяют высокие требования к рабочим поверхностям деталей трения, обеспечивают шлифовальные круги из эльбора ЛО зернистостью 14-28 мкм на бакелитно-резиновой связке и регламентированные режимы резания. Показаны преимущества обработки поверхностей эльборовыми кругами. Разработаны рекомендации по выбору режимов резания для скоростного эльборового шлифования деталей трения различного технологического назначения, которые изготовляются из новых высоколегированных композиционных сплавов на основе шлифовальных отходов инструментальных сталей, никеля и алюминия, которые обеспечивают требования необходимых параметров шероховатости поверхности и продуктивности технологических процессов.uk
dc.publisherВПІ НТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць, Вип. 2(48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_havrysh_ap_high_speed.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.