Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12392
Title: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.05070104 (8.05070104) «Техніка і електрофізика високих напруг»
Keywords: кваліфікаційні роботи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності 7.05070104 (8.05070104) «Техніка і електрофізика високих напруг» [Електронне видання] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький , Є. О. Троценко. – Електронні текстові данні (1 файл: 521 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 26 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12392
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidgotovka do vykon kvalifikats rob.pdf
  Restricted Access
521.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.