Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12471
Title: Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі
Keywords: адсорбція
адсорбенти
каталізатори
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі [Електронне видання] : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Іваненко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,32 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 50 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12471
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТНР,ВтаЗХТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RGR.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.