Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12482
Title: Розпізнавання та класифікація в управлінні
Keywords: контрольні роботи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Розпізнавання та класифікація в управлінні [Електронне видання] : методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові данні (1 файл: 282 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 12 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12482
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_RKU_KKR.pdf
  Restricted Access
282.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.