Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12503
Title: Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики
Authors: Варламов, Г.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: трубчаста технологія газоспалювання
енергозбереження
екологічна безпека
котлоагрегат
пальник
математичне моделювання
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Г.Варламов. - К., 2014. - 82 л. + CD-ROM. - Д/б №2639-п
Abstract: Звіт про НДР 81 с., 34 рис., 7 табл., 22 джерела. Мета роботи – розробка для конкретного котельного агрегату комунальної енергетики мало витратної високоефективної пальникової системи нового типу з використанням трубчастих елементів для забезпечення високого рівня енергозбереження з одночасним підвищенням екологічної безпеки експлуатації агрегату та чистоти довкілля для населення, що проживає у містах. В роботі запропоновано використання нових принципів та методології створення високоефективних та екологічно безпечних пальникових систем нового покоління для спалювання природного газу на об‘єктах комунальної енергетики на основі трубчастої технології газоспалювання. Пальникова система трубчастого типу має суттєві переваги у порівнянні із пальниковою системою штатного типу: Аеродинамічний опір пальникової системи у порівнянні зі штатною зменшується на величину понад 10%. За рахунок модернізації пальникової системи з використанням трубчастої технології газоспалювання можливо досягти суттєвого зниження концентрації і валових викидів шкідливих речовин. Модернізація дозволяє досягти рівномірного температурного поля у топковій камері, що дозволяє усунути локальні перегріви конвективних труб котла, досягти рівномірного нагріву екранних труб, що збільшить їх ресурс, та підвищити К.К.Д. котла. Для реалізації модернізації пальникової системи котла не потребується зміна конструкції котла та топкової камери, не змінюється схема подачі повітря та системи підводу палива до пальникової системи.
Gov't Doc #: 0113U000997
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12503
Other Identifiers: КВНТД І.2 13.14.01
Д/б 2639-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2639 -п.pdf
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.