Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12512
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБунін, С.-
dc.date.accessioned2015-09-17T16:37:59Z-
dc.date.available2015-09-17T16:37:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifierКВНТД I.2 12.12.02-
dc.identifierД/б №2506-ф-
dc.identifier.citationДослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Бунін. - К., 2014. - 467 л. + CD-ROM. - Д/б №2506-фuk
dc.identifier.govdoc0112U002534-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/12512-
dc.description.abstractЗвіт про НДР: дві частини – 466 с. (частина 1 – 254 с., частина 2 – 212 с.) 210 рис., 31 табл., 198 джерел. Об'єкт дослідження – передача інформації в радіомережах із самоорганізацією та надширокосмуговими імпульсними сигналами. Мета роботи – створення теорії, нових методів та засобів передачі інформації для розробки телекомунікаційних радіомереж, які не вимагають фіксованої інфраструктури та використовують надширокосмугові радіосигнали. Розглянуто основні властивості та можливі області застосування радіомереж із самоорганізацією. Показано, що основною причиною низької ефективності даного типу мереж є використання для їх побудови стандартів, протоколів та архітектурних рішень, розроблених для інфраструктурних мереж зв’язку. Запропоновано використання надширокосмугових імпульсних сигналів для побудови радіомереж із самоорганізацією. Досліджено характеристики та особливості надширокосмугових імпульсних сигналів, розглянуто нові підходи до побудови методів та протоколів різних рівнів моделі OSI з урахуванням вимог, які пред’являються до перспективних систем зв’язку та особливостей функціонування радіомереж із самоорганізацією. Запропоновано інтелектуалізувати процес управління ресурсами радіомережі на різних рівнях моделі OSI шляхом використання технологій обробки знань для забезпечення здатності радіомережі до самоорганізації, а також функціонування в умовах невизначеності. Представлено низку методів маршрутизації, управління потоками даних та доступу до середовища передачі для мереж із самоорганізацією, що складаються зі стаціонарних та мобільних абонентів. Досліджено архітектуру та принципи побудови апаратної частини терміналів радіомереж із самоорганізацією та надширокосмуговими імпульсними сигналами.-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectрадіомережі із самоорганізацієюuk
dc.subjectнадширокосмугові імпульсні сигналиuk
dc.subjectмаршрутизаціяuk
dc.subjectадресаціяuk
dc.subjectуправління потоками данихuk
dc.subjectретрансляціяuk
dc.subjectінтелектуалізація управлінняuk
dc.titleДослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для нихuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page467 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc621.39uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2506-ф.docx
  Restricted Access
15.65 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.