Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12514
Title: Чисельні методи. Частина 2
Keywords: чисельні методи
Python
Issue Date: 2010
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Чисельні методи. Частина 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні розділи математики-2: Чисельні методи» для студентів напрямку підготовки «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко, А. Ю. Дорошенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 141 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12514
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Python_2.pdf
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.