Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12529
Title: Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт для кредитного модуля «Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи» для напрямів підготовки (спеціальностей) 6.050201 «Системна інженерія», 7.091401 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» денної та заочної форми навчання
Keywords: чисельні методи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт для кредитного модуля «Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи» для напрямів підготовки (спеціальностей) 6.050201 «Системна інженерія», 7.091401 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Ю. Дорошенко, Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 34 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12529
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_SRM2_KR.pdf
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.