Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12551
Title: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 2
Keywords: алгоритмічне програмування
модульні контрольні робіти
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР) для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 248 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 12 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12551
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_AP_MKR2.pdf
  Restricted Access
248.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.