Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12552
Title: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 1
Keywords: основи мови програмування C++
лінійний обчислювальний процес
реалізація функцій
робота з масивами
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 102 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12552
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_AP_LABS_I.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.