Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12560
Title: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування
Keywords: основні елементи мови С++
управляючі конструкції мови С++
оператори мови С++
підпрограми
Issue Date: 2012
Citation: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.1. для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 785 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 76 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12560
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_AP_DKR1.pdf
  Restricted Access
785.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.