Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12562
Title: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Частина 1
Keywords: дискретна математика
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР) для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові дані (1 файл: 870 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 94 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12562
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_DM_DKR1.pdf
  Restricted Access
870.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.