Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12572
Title: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Частина 1
Keywords: дискретна математика
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР) для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові данні (1 файл: 263 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 16 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12572
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_DM_MKR1.pdf
  Restricted Access
263.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.