Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12582
Title: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування
Keywords: комплексні контрольні роботи
оператори switch і break
сортування
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 906 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 72 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12582
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_AP_KKR.pdf
  Restricted Access
906.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.