Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12596
Title: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика (Мова програмування PROLOG). Частина 3
Keywords: дискретна математика
PROLOG
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика (Мова програмування PROLOG). Частина 3 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові данні (1 файл: 336 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 52 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12596
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_SRM1_Labs_3.pdf
  Restricted Access
336.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.