Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12628
Title: Телекомунікаційні системи та мережі – 2. Інформаційно-телекомунікаційні системи
Keywords: телекомунікаційні системи
телекомунікаційні мережі
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Телекомунікаційні системи та мережі – 2. Інформаційно-телекомунікаційні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Ролік, Д. О. Галушко. – Електронні текстові данні (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 15 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12628
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RGR_TKSM_2015.pdf
  Restricted Access
486.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.