Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12630
Title: Комп’ютерні мережі
Keywords: комп’ютерні мережі
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Ролік, М. М. Букасов, Д. О. Галушко. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,51 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 75 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12630
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KM_lab_rob_2015.pdf
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.