Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12633
Title: Телекомунікаційні системи та мережі – 1. Технології та обладнання комп’ютерних мереж
Keywords: телекомунікаційні мережі
обладнання комп’ютерних мереж
лабораторні роботи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Телекомунікаційні системи та мережі – 1. Технології та обладнання комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах всіх форм навчання. Ч. I. / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Ролік, М. М. Букасов, Д. О. Галушко. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 107 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12633
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telekom_merezi_1.pdf
  Restricted Access
4.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.