Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12656
Title: Економіка підприємства
Keywords: економіка підприємства
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12656
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EP_MV.pdf
  Restricted Access
486.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.