Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12657
Title: Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах
Authors: Глоба, Л.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: інформаційно-телекомунікаційне середовище
інформаційні ресурси та сервіси
Web-сервіси
«хмарні» віртуальні сервери
гетерогенні ґрід-системи
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Л. Глоба. - К., 2014. - 171 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2619-п
Abstract: Звіт про НДР: 156 169 с., 43 44 рис., 9 16 табл., 168 49 джерел. Метою роботи є розробка підходу до створення у складі інформаційно-телекомунікаційних середовищ високоефективних засобів для організації розподілених обчислень, розміщення і виконання компонент розподілених інформаційних систем, зберігання та обробки великих об’ємів даних з мінімальними витратами, ефективне керування розподілом обчислювальних ресурсів та завдань в гетерогенному середовищі. У даному проекті запропоновано комплексний системний підхід до розробки інформаційно-телекомунікаційного середовища для розміщення і функціонування компонентів розподілених інформаційних систем, які здатні ефективно надавати послуги, в тому числі і обчислювальні (можливість використання Web-сервісів, а також обробки потоку заявок кінцевих користувачів на надання та обслуговування різноманітних сучасних послуг таких як Skype, відео- та аудіо- послуги, обчислення). Підхід відрізняється від існуючих тим, що створене на його основі середовище має гетерогенну динамічну архітектуру, що використовує гетерогенні інформаційно-обчислювальні ресурси, зокрема сервери власних дата-центрів та «хмарні» віртуальні сервери у години найбільшого навантаження, динамічно включаючи їх до складу середовища та виключаючи їх звідти. Для розробки середовища запропоновано оригінальні моделі, методи та алгоритми організації розподіленої високопродуктивної обробки даних, зберігання та доступу до них, а також практичні підходи, що спираються на новітні досягнення у сфері розподіленої, паралельної обробки інформації, сучасні технології побудови центрів обробки та зберігання даних, технології семантичного Web. В результаті виконання роботи запропоновано концепцію побудови гетерогенного високопродуктивного середовища із змінною архітектурою та показниками продуктивності, яке на відміну від існуючих створено на базі оригінальних моделей, методів та алгоритмів організації розподіленої високопродуктивної обробки даних, які дозволяють динамічно піднімати та згортати віртуальні ресурси за потребою, в залежності від навантаження, що дозволило створити відповідні протоколи керування середовищем та балансування навантаження.
Gov't Doc #: 0113U001627
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12657
Other Identifiers: КВНТД I.2 12.13.13
Д/б №2619-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2619-п.docx
  Restricted Access
7.04 MBMicrosoft Word XMLView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
179.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.