Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12664
Title: Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти
Other Titles: Автоматизований програмний комплекс для впровадження системи збору та аналізу інформації з енерговикористання об’єктів галузі освіти
Authors: Дешко, В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: енергоефективність будівель
енергетична сертифікація
енергетичний рейтинг
теплова ізоляція
показник енергоефективності
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Дешко. - К., 2014. - 195 л. + CD-ROM. - Д/б №2667-п
Abstract: Звіт про НДР: 195 сторінок, 127 рисунків, 33 таблиці, 115 джерел. Об’єкт дослідження – процеси енергоспоживання і енергозбереження та оцінювання ефективності енерговикористання об’єктами галузі освіти України. Предмет дослідження – методи і показники оцінювання енергоефективності елементів та в цілому об’єктів галузі освіти України. Мета роботи. Розробка методології системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження галузі освіти і оцінки енергетичної ефективності об’єктів галузі; розробка нормативного та методичного забезпечення по організації багаторівневої системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження галузі освіти; створення автоматизованого програмного комплексу збору та аналізу інформації з енерговикористання об’єктів галузі освіти. Об’єкти галузі освіти, в першу чергу, як і інші структури бюджетного фінансування, потребують системного підходу до управління та аналізу ефективності енерговикористанням. Розроблено методологію системи енергоменеджменту галузі освіти, в основу якої покладено концепцію трирівневої системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження об’єктів галузі. Для забезпечення верхнього рівня управління, на основі структурного аналізу питомого енергоспоживання вищих навчальних закладів (ВНЗ), які спричинені галузевим спрямуванням, температурною зоною розміщення та іншими факторами, проведено розподіл вибірки ВНЗ на типи та їх кластеризацію за виділеними показниками. На основі цих досліджень розроблено методику оцінювання енергоефективності ВНЗ. Для забезпечення другого рівня розроблено структуру програмно-методичного комплексу: збору та зберігання даних; аналізу інформації з енерговикористання та енергозбереження об’єктами освіти; розробки пропозицій щодо енергозбереження; формування звітності. На основі запропонованих алгоритмів порівняльної оцінки та вибору енергозберігаючих заходів розроблено програмний модуль з оптимізації вибору заходів з енергозбереження в рамках програмно-методичного комплексу у системі «1С: Підприємство». Проведено енергетичний аудит навчальних НТУУ «КПІ» та НАУ. Розвиток третього рівня забезпечений розробкою моделей та проведенням досліджень: температурного стану та енергетичних балансів в приміщеннях з різним тепловим захистом з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх режимних факторів, опору теплопередачі огороджувальної конструкції з елементами складної форми, процесів обтікання будівель зовнішнім повітрям, повітрообміну в приміщеннях з різними типами вентиляції, процесів тепломасообміну, теплоутилізаторів повної теплоти систем вентиляції, урахування погодних умов під час визначення ефективності енергозберігаючих заходів, а також базового рівня енергоспоживання будівель. Розроблені рекомендації щодо розвитку системи енергоменеджменту НТУУ «КПІ». Результати роботи можуть бути використані при розбудові системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження галузі освіти, що дозволить оптимізувати процес прийняття рішень в тому числі й при розробці та реалізації галузевої програми з енергозбереження.
Gov't Doc #: 0113U001575
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12664
Other Identifiers: КВНТД І.2 13.14.01
Д/б №2667-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2667-п.doc
  Restricted Access
18.31 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.