Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12668
Title: Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища
Authors: Збруцький, О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Citation: Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Збруцький. - К., 2014. - 189 л. + CD-ROM. - Д/б №2660-п
Abstract: Предметом дослідження є методи та методики проектування безпілотних авіаційних комплексів та взаємозв'язок між вимогами замовника, що пред'являються до безпілотного авіаційного комплексу та геометричними параметрами, тактико-технічними характеристиками і принциповими рішеннями, реалізованими у кінцевому продукті. Об'єктом дослідження є безпілотний авіаційний комплекс створений для вирішення задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища. Метою роботи є інтеграція методик проектування окремих елементів безпілотного авіаційного комплексу, що пов'язані із проблемами забезпечення потрібних тактико-технічних, експлуатаційних характеристик, характеристик надійності, швидкодії та уніфікації у єдину уніфіковану методику та створення системи прийняття проектних рішень в процесі проектування. Призначення роботи полягає у забезпеченні проектних установ єдиною уніфікованою методикою проектування безпілотних авіаційних комплексів що враховує потреби та вимоги кінцевого споживача, а також системою прийняття проектних рішень розробленою спеціально для проектування безплотних авіаційних комплексів цільового призначення. В роботі створено методики проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу за вимогами споживача і розроблено системи ідентифікації його параметрів, що сприятиме розвитку наукових галузей які стосуються розробки та проектування безпілотних авіаційних комплексів, та споріднених наукових галузей а саме - розробка та проектування систем керування, навігації та орієнтації таких безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів зокрема. Отримані наукові результати використані при вирішенні науково-технічної задачі оптимізації параметрів безпілотного авіаційного комплексу з метою підвищення ефективності його використання, що дозволяє покращити тактико-технічні та експлуатаційні характеристики спеціалізованих безпілотних авіаційних комплексів.
Gov't Doc #: 0113U000718
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12668
Other Identifiers: КВНТД 1.2 11.07.02
Д/б №2660-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2660-п.pdf.pdf
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.