Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12704
Title: Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів
Advisors: Тимчик, Г.
Keywords: верстат
обробка
різальний інструмент
критерій
точність
діагностика
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Г. Тимчик. - К., 2014. - 276 л. + CD-ROM. - Д/б №2656-п
Abstract: Зміст роботи викладено на 275 сторінках засадного тексту, вміщує 108 рисунків, 12 таблиць, 3 додатки. Загальний обсяг роботи 307 сторінок. Робота містить результати проведених досліджень зі створення методу та системи підтримки точності виготовлення високоточних деталей приладів і подовження ресурсу роботи автоматизованого обладнання в приладобудівному виробництві. Метою роботи було створення системи торкання при надвисокій швидкодії інструмента до поверхні деталі при виготовленні високоточних деталей приладів на засадах обробки інформативних параметрів електромагнітних полів (ЕМП) обладнання та апаратурної реалізації зворотного зв’язку в технологічній обробній системі. Наукова цінність роботи полягає у створенні нової системи контролю технологічних процесів формотворення складних за формою деталей, яка може працювати при будь-якому розташуванні інструмента і деталі на високоточному обладнанні типу обробного центру. Запропонований у роботі новий метод полягає у врахуванні фізичного підґрунтя визначення координати торкання інструмента складної форми (фрези різних типів) до заготовки як боковою стрічкою, так і торцем, для чого запропоновано визначати взаємодію об’єктів технологічного процесу на рівні їх польових структур, що досі наразі не вирішено у світовій науці та практиці точного приладобудування. Отже, створена система торкання забезпечує підвищення точності процесу металообробки під час виготовлення прецизійних деталей приладів, що особливо важливо при обробці металів на автоматизованих верстатах із числовим програмним керуванням (ЧПК). Створено технічні пропозиції щодо виготовлення контрольно- вимірювального інструмента, а також системи підтримки точності роботи технологічного обробного обладнання.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12704
Gov't Doc #: 0113U000743
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2655-п.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.