Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12766
Title: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи «Складний рух точки» ПП-03/1 «Теоретична механіка-1. Кінематика. Статика» для студентів напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування» приладобудівного факультету
Keywords: теоретична механіка
кінематика
статика
складний рух точки
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи «Складний рух точки» ПП-03/1 «Теоретична механіка-1. Кінематика. Статика» для студентів напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування» приладобудівного факультету [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Аврутов. – Електронні текстові данні (1 файл: 585 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 12 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12766
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKR_Teor_Mekh-1.pdf
  Restricted Access
585.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.