Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/134
Title: Компонентна база радіоелектронної апаратури
Keywords: радіоелектронна апаратура
база радіоелектронної апаратури
Issue Date: 2009
Citation: Компонентна база радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Дяченко, В. О. Піддубний. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 Мбайт). - Київ : Політехніка, 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Метою даних методичних рекомендацій є ознайомлення студентів із навчальною і робочою програмами дисципліни «Компонентна база радіоелектронної апаратури», з розподілом тем для аудиторного вивчення (лекції, практичні і лабораторні заняття) і тем для самостійної роботи студентів. В методичних рекомендаціях приведені завдання на розрахунково-графічну роботу, теми рефератів, перелік лабораторних робіт і практичних занять, теми модульних контролів, питання для самопідготовки та рейтингова система оцінки успішності студентів з дисципліни «Компонентна база радіоелектронної апаратури».
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/134
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E041.doc
  Restricted Access
3.75 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.